Impact assessment of the Association of Social Advancement (ASA)

Brüntrup, Michael / Mohammed S. Allaudin / Mizan Rahman / Afroz Huda
Mitarbeiter sonstige

study for Misereor, Aachen and ASA: Dhaka

Über den Autor

Brüntrup, Michael

Agrarökonomie

Brüntrup

Weitere Expert*innen zu diesem Thema